مقالاتگياهان دارويي و داروهاي گياهي

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

آقاي سالاريان زاده

دانلود فایل مقاله

مقدمه

ارزش وجودي گياهان بر هيچ فرد صاحب کمالي پوشيده نيست. گياهان قبل از جانوران بر روي کرة خاکي ما به وجود آمده اند و در اين راستا اولين زنجيرة غذايي موجودات را تشکيل دادند و به صورت ميليونها گونة مختلف که هنوز هم بعضي از آنها ناشناخته مانده اند، در حال زندگي هستند.

در دنياي امروزي که بيماريها بيداد مي کند، پزشکان و بيماران هر دو در سدد تشخيص و درمان بيماريها مي باشندو ليکن اشکال در اينجاست که برخي از علل و عوامل در تشخيص و حتي درمان بيماريها ناديده گرفته مي شوند. اخيراً مجامع علمي و پزشکي جهان به اين نتيجه رسيده اند که انواع روشهاي قديم يا همان طب سنتي به همان اندازه روشهاي جديد در تشخيص و درمان بيماريها مي توانند مؤثر واقع شوند.

يکي از شرايط لازم براي توفيق در علاج بيماريها و مراقبتهاي اوليه بهداشتي همانا وجود و مصرف درست داروهاي مناسب است. گياهان هميشه يکي از منابع عمومي داروها بوده اند که به صورت سنتي و يا به شکل فرآورده هاي خالص شيميايي مورد بهره برداري قرار مي گيرند. بنابراين همين موضوع باعث شده تا سازمان بهداشت جهاني، فهرست جامعي از گياهان دارويي و عصاره هاي آنها را منتشر کند.

هدف ما در اين مقاله آشناسازي دانش آموزان کلاس چهارم دبستان پارسا با چند گياه معروف که بطور روزمره جهت تقويت بدن و پيشگيري از بروز بيماريها مورد استفاده قرار مي گيرند و در شرايط بيماري نيز از خواص آنها بهره برداري مي شود، بطور مجزا و مختصر صحبت مي کنيم.اميدواريم که با حوصله وارد مطالعه و بحث شويد تا ببينيد دنياي گياهان چه زيبايي ها و آثار مفيد و ارزنده اي در زندگي ما دارد.

با مهدارو در تماس باشید