اخبار و اطلاعیه هابازدید جناب آقای دکتر میرفخرایی از مجتمع تعاونی صنایع دارو سازی مهدارو طوبی

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

باز دید دکتر میر فخرایی ریاست محترم انجمن تولید کنندگان گیاهان دارویی 

از مجتمع صنایع دارو سازی مهدارو طوبی


ایشان ضمن ابراز خرسندی از امکانات تولیدی شرکت 
خطوط تولید را خطوطی پیشرفته و در حد خطوط تولید کنندگان تراز اول برشمردند
 

با مهدارو در تماس باشید