اخبار و اطلاعیه هاباز دید مسئولین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجتمع تعاونی صنایع دارو سازی مهدارو طوبی

شنبه ۲ تير ۱۳۹۷

در این بازدید که روز شنبه دوم تیرماه انجام شد علیرغم هماهنگی هایصورت گرفته جناب آقای دکتر بابا خانلو  و همچنین جناب آقای دکتر خانی به دلیل 

مشکلات پیش آمده در مهدارو حاضر نشدند و خانم دکتر ورامینی و آقای دکتر نیک عهد بازدید را به انجام رساندند

در آخر دکتر مهدلو ضمن تشکر از حضور میهمانان حضور مسئولین را مایه دلگرمی و نوعی حمایت از تولید کنندگان بخشی خصوصی تلقی کردند 
 

با مهدارو در تماس باشید