اخبار و اطلاعیه هاحرکت خود جوشانه کارکنان مهدارو

يکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

کارکنان مهدارو در شرایط سخت و دشوار و نامناسب اقتصادی کشور که صنایع را با مشکلات متعدد مواجه ساخته است و آنها را یکی پس از دیگری به سمت تعطیلی سوق می دهد، مجتمع صنایع دارو سازی مهدارو طوبی تحت مدیریت متعهدانه و مدبرانه و مبتنی بر مدیریت بحران و تبدیل تهدیدات به فرصتها بحمدالله توانسته است تا کنون پویایی و فعالیت و تولیدات خود را ادامه داده و پا برجا بماند در این راستا کلیه کارکنان مهدارو که اکثریت آنان از خانم ها هستند  دریک حرکت خودجوشانه به منظور ادامه فعالیت های تولیدی این شرکت با اعتقاد قلبی و روحیه مثبت اقدام به پخت آش نذ ری کرده و با یک شور و نشاط خاصی مراسم دعا و سپاسگزاری را برگزار کردند  

چنین حرکت در خور تحسینی قبل از هر چیزی و اثبات اعتقادات قلبی کارکنان حکایت از شور و نشاط و انگیزه بالای کارکنان دارد که آنان را میتوان به منزله استغاثه به درگاه الهی با یک انرژی مثبت و بالا تلقی کرد هرچند که مدیریت شرکت به نحوه مقتضی زحمات این عزیزان را جبران نموده است .

با مهدارو در تماس باشید