اخبار و اطلاعیه هادریافت تندیس و گواهی تعهد تعالی مدیریت تعاونی

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

به دنبال تلاش های مستمر و طاقت فرسا مدیریت توانمند و کارکنان زحمتکش مجتمع تعاونی صنایع دارو سازی مهدارو طوبی در شرایط سخت و دشوار اقتصادی و اعمال مدیریت متعهدانه علمی و مشارکتی تا کنون موفقیت های بسیار چشمگیری حاصل گردیده به طوری که با ارتقاء روز افزون جذب نیروهای متعهد و کار آزمودهتا حد 500 درصد رشد از بدو افتتاح تا کنون و کسب افتخارات متعدد از جمله

1-  دریافت تندیس  و لوح سپاس  از نهمین جشنواره امتنان از تعاونی های برتر  استان در سال 93
2 – دریافت تندیس و لوح سپاس از دهمین جشنواره تعاونیهای برتر استان البرز در سال 94
3-  در یافت تندیس و لوح سپاس از دهمین جشنواره امتنان از کار آفرینان برتر استان البرز  در سال 94
4- دریافت تندیس و لوح سپاس از یازدهمین جشنواره کار آفرینان برتر استان البرز در سال 95
5- دریافت نخل زرین از مجمع جهانی رهبران اقتصادی کشورهای اسلامی در سال95
6- دریافت تندیس و لوح تقدیر  از کنگره نشان عالی تولید ملی در سال 96
7- دریافت الماس زرین از اجلاس مدیران برتر قرن 21  اورآسیا در هتل برج العرب دبی در سال 96
8 -  در یافت لوح تقدیر و سپاس نامه به عنوان مدیر شایسته ملی از کنگره مدیر شایسته ملی در سال 96
9 – دریافت تندیس و لوح سپاس از اجلاس سراسری و ملی یکصدبرند برتر و ارزش آفرین در سال 96
10- دریافت دکترای افتخاری از دانشسگاه میکی موتوی ژاپن از دست ریاست آن دانشگاه در سال 97این بار نیز به عنوان تنها تعاونی برتر از استان البرز مفتخر به دریافت جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی از دست وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی  جناب آقای  دکتر شریعتمداری  در هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی  گردید .که این موفقیت حکایت از مقاومت و تلاش های قابل تحسین در شرایط رکودی و سخت و دشوار اقتصادی بوده و انتظار می رود مسئولان بلند پایه کشور از جمله وزارت بهداشت و درمان ، وازرت صنایع و معادن و تجارت  و همچنین وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی به این مجتمع تولیدی توجه و عنایت خاص مبذول داشته مساعدت و حمایت عملی مادی و معنوی بعمل آورند تا از خطر رکود و تعطیلی آن واز بیکار شدن حداقل 200 نفر از کارکنان آن پیشگیری نمایند انشاء الله .

روابط عمومی مجتمع تعاونی صنایع دارو سازی مهدارو طوبی

با مهدارو در تماس باشید