محصولات

نوع نمایش :
  • مهدا ارگاتیموس
    ‎خلط آور ، ضد سرفه و برونشیتتاثیر گذار در درمان ناراحتی های تنفسی و آسمفاقد شکر و جایگزین با شیرین کننده های طبیعی ....
  • تیماسین(تولید قراردادی)
    ‎خلط آور ، ضد سرفه و برونشیت


با مهدارو در تماس باشید